PRIVACYSTATEMENT

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

PRIVACY & COOKIES BELEID

Versie van 17 juni 2019

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website www.musicandfriends.nl, omgaan met persoonsgegevens.

Music &  Friends BV respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

 

Persoonsgegevens

Music & Friends BV verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten, je je actief beweegt op onze platformen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals social media profielen

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites

 

Privacy

Met gegevens die verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. We verzamelen informatie over onze websitebezoekers om de volgende reden:

Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;

Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden;

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures;

Om je te kunnen bellen;

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld pdf’s te versturen, om je in te schrijven voor onze mailing en om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Het is ten alle tijden mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek door te geven via info@musicandfriends.nl

 

Voor gebruikers onder 18 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder of wettelijke voogd voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Music & Friends BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is maximaal tien jaar na laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Music & Friends BV gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens en geven niets uit handen.

 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van statistieken programma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@musicandfriends.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Music & Friends BV  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

 

Bescherming

Music & Friends BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@musicandfriends.nl.